کنرانس نقد،مقاله،پروپوزال،داوری،پایان نامه،انتی مارکتینگ،اسرافیل شیرازی،مدیریت،مالی،حسابداری،بازاریابی،دانشگاه،تحقیق

  • تمدید مهلت ارسال مقاله

    تمدید مهلت ارسال مقاله

    مهلت ارسال مقاله در چهارمین کنفرانسبین المللی ...

    تاریخ انتشار : چهارشنبه، 10 مرداد 1397

  • دانلود مقالات

    # عنوان توضحات ادامه