هفتمین کنفرانس ،بین المللی ،نقد مدیریت،هزاره سوم،دکتر شهره سرابی،دانشگاه اصفهان،اسرافیل شیرازی،ضدبازاریابی،مقاله،علمی پژوهشی،تخصصی،ژورنال

  • دکتر شراره السادات سرابی

    دکتر شراره السادات سرابی

    دکتر شراره السادات سرابی به کادر کمیته علمی و ...

    تاریخ انتشار : سه شنبه، 5 شهریور 1398

  • دانلود مقالات

    # عنوان توضحات ادامه