عید سعید فطر مبارک باد


دبیرخانه  بیست و دومین سمینار بین المللی ضدبازاریابی فرا رسیدن عید سعید فطر را به تمام مسلمین جهان  تبریک و تهنیت عرض می نماید. شیرینی این عید گوارای شما باد

.