کارگاه مقاله نویسی مقدماتی


دبیرخانه نهمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم برگزار می نماید.

کارگاه مقاله نویسی مقدماتی با حضور سرکار خانم سمیه صاءب نیا ، مولف،محقق و مدرس دانشگاه.

علاقه مندان به شرکت در این کارگاه می توانند از طریق لینک های مندرج در قسمت ذیل پوستر اقدام نمایند.