پایگاه نشریات علمی تخصصی دانشگاهی ایران (پانتا) به جمع حامیان کنفرانس پیوست


پایگاه نشریات علمی تخصصی دانشگاهی ایران (پانتا) به جمع حامیان کنفرانس پیوست

  • نمایه سازی مقالات همایش و مقالات برگزیده در سایت http://sciencejournals.ir
  • تبلیغ و اطلاع رسانی کنفرانس
  • استفاده از حداکثر 5 تن از اساتیدی که از جانب کنفرانس برای عضویت در هئیت تحریریه و یا داوری مقالات معرفی می شود
  • چاپ مقالات برگزیده با دریافت هزینه مورد توافق
  • نمایه سازی مقالات هر شماره از نشریه پس از دریافت از دبیرخانه