سخنرانی کنفرانس کیش


کسی را تصور کنید که در ۲۰۱۹ تنفس میکند ولی مبلغ اندیشه های منقضی شده فروش در سده نوزدهم میلادی است !؟

متاسفانه بازاریابی همچون میکروبی فراگیر در جامعه شایع شده و زیست بوم فکری مردم بر اثر آموزه های غلطش بیمار گردیده است.

برگرفته از سخنرانی پنجمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم .

۱۲ اسفند ۱۳۹۷ جزیره زیبای کیش