اقتصادی که دلالان و بازاریابان بگردانند آلوده و حبابی است.


پانزدهم مردادماه دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شیراز

اسرافیل شیرازی ارائه دهنده دکترین انتی مارکتینگ : اقتصادی که دلالان و بازاریابان بگردانند آلوده و حبابی است.

ادامه خبر...http://yon.ir/tq5jB