بزرگداشت مقام معلم


دبیرخانه چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم این روز بزرگ  را به کلیه  اساتید گرامی فعال در عرصه علم و دانش تبریک و تهنینت عرض می نماید.

 

ز  قفل جهل  هراسی ،  ز  درب  بسته  غمی نیست

 

کلیــد  علـــم   چــو   بـاشــــد   در   اختیــــار   معلّم

 

خوشا  به حال  کسی که عطش به  چشمه ی علم است

 

گــــرفتــه    روزی ِ   خـــود   را   ز   روزگــار   معلّم