تسلیت به هموطنان بابت سقوط هواپیما


دبیرخانه چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم مصیبت بزرگ از دست رفتن 66 نفر سرنشینان          و کادر خدمه پرواز سقوط هواپیمای مسافربری -مسیر تهران یاسوج را به خانواده های داغ دیده و ملت شریف ایران تسلیت عرض می نماید.