فرصت سرمایه گذاری


حمایت دبیرخانه چهارمین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت از جوانان خوش فکر و خلاق

دانشجوی خلاق و کارآفرین فریمانی

جناب آقای مهندس اسماعیل مرادی در حرکتی جسورانه و خلاق پس از امکان سنجی و محاسبات دقیق و مطالعات توجیهی طرح اقدام به تاسیس و راه اندازی مکانی مناسب جهت رصدخانه ای مجهز در یکی از مناطق ییلاقی و جذاب شهرستان فریمان نموده اند. با عنایت به استقبال مردم منطقه وقشر دانشجو و علاقه مندان به علم نجوم و ستاره شناسی مراکز علمی و پژوهشی مجاور تصمیم به توسعه فضا و امکانات جهت تدارک ، اسکان و پذیرش مراجعین با مشارکت تضامنی سرمایه گذار بعنوان یک طرح زودبازده با حداقل ریسک تجاری توصیه می گردد.