خجسته میلاد نبی


دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم میلاد نبی اکرم محمد مصطفی و امام جعفرصادق علیه السلام و صلوات علیهم را برتمامی مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نماید..