تحصیلات نیوز


سایت رسمی تحصیلات نیوز با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جمع حامیان سومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.