ابراز همدردی


  اتفاقی بسیار تکان دهنده هولناک و مصیبت بار !:جسد بی جان بنیتا دختربچه هشت ماهه ای که در پراید پدرش ربوده شده بود پیدا شد.
پدر بنیتا پس از خارج شدن از خودروی خود به منظور بستن در پارکینگ خانه در محل مشیریه خودرو خود را به صورت روشن رها می کند و لحظاتی بعد مرد جوانی پشت فرمان می نشیند و در حالی که بنیتا در خودرو بود از مهلکه می گریزد.

دبیرخانه کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت بدینوسیله مراتب اندوه فراوان و تسلیت و همدردی خود را با خانواده این عزیز از دست رفته اعلام میدارد.