دکتر عباس فلاح نژاد به کمیته داوری کنفرانس پیوست


دکتر عباس فلاح نژاد به کمیته داوری کنفرانس پیوست

آموزشي)تدریس(:
ردیف
دانشگاه/ مؤسسه مقطع تحصیلي عنوان درس سال فعالیت
1506 - 1 دانشگاه جامع علمی-کاربردی هشتگرد کاردانی کارآفرینی 01
1501- 5 دانشگاه پیامنور هشتگرد کارشناسی رفتار سازمانی، مبانی سازمان و مدیریت 04
1501- 5 دانشگاه آزاد اسلامی هشتگرد کارشناسی اصول سرپرستی-کارآفرینی 04
0 دانشگاه پیام نور شهر جدید هشتگرد کارشناسی مدیریت بازاریابی، سمینار در مسائل بازاریابی، پروژه، مدیریت
1501- استراتژیک، تجزیه و تحلیل سیستمها و روش ها 42
2 مرکز آموزش بازرگانی ساوجبلاغ و نظرآباد و
1500- طالقان دوره کوتاه مدت مدیریت بازاریابی، مهندسی فروش، تبلیغات تجاری، مشتری مداری 42
1504- 6 دانشگاه جامع علمی کاربردی )عالیزاد( کارشناسی مبانی سازمان و مدیریت، تجزیه و تحلیل سیستمها و روش ها 45
1 دانشگاه جامع علمی کاربردی)جهاد
1504- دانشگاهی کرج( کارشناسی کارآفرینی 41
1541- 0 موسسه علمی آموزشی فناور آتیه دوره کوتاه مدت افکارسنجی،تبلیغات تجاری،مشتری مداری 42
4 دانشگاه جامع علمی – کاربردی زرماکارون کارشناسی مدیریت بازاریابی، مشتری مداری، مدیریت تبلیغات، بازارشناسی،
1541- تحقیقات بازاریابی، کاربینی، کارورزی، پروژه 42
5
1545- 11 دانشگاه پیام نور کرج کارشناسی مدیریت بازاریابی، مدیریت رفتار سازمانی، پروژه 42
1545- 11 دانشگاه پیام نور نظرآباد کارشناسی پروژه، کارورزی 45
15 دانشگاه آزاد اسلامی کرج کارشناسی مبانی سازمان و مدیریت 1542
4. سوابق آموزشي)اجرایي(:
ردیف
سمت / نوع فعالیت محل فعالیت سال فعالیت
1500 - 1 مشاور اجرایی دانشگاه پیام نور هشتگرد شهرستان ساوجبلاغ 04
1504 - 5 مدیر عامل مرکز آموزش بازرگانی ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان ساوجبلاغ-طالقان-نظرآباد 45
1504 - 5 مدیرگروه دانشگاه پیامنور هشتگرد شهرستان ساوجبلاغ 41
1541 - 0 موسس و عضو هیئت مدیره موسسه علمی آموزشی فناور آتیه البرز 42
1545 - 2 مدیرگروه رشته بازاریابی دانشگاه جامع علمی – کاربردی زرماکارون البرز 45
1545 - 6 مدیرگروه رشته تبلیغات تجاری دانشگاه جامع علمی – کاربردی زرماکارون البرز 45
1545 - 1 مدیرگروه رشته سرپرستی توزیع کالا و خدمات دانشگاه جامع علمی – کاربردی زرماکارون البرز 45
0 مشاور بازاریابی و تبلیغات موسسه مشاوره شغلی و کاریابی کارآفرینان البرز البرز 1545
4 مشاور بازاریابی و تبلیغات انجمن صنفی کارگری راهنمایان گردشگری استان قزوین قزوین 1542
11 مشاور بازاریابی و تبلیغات پیش دبستانی و مهد آرشین کرج 1542
0
5. داور و هیئت علمي همایش ها و مجلات علمي:
ردیف
سمت / نوع فعالیت
مکان
سال فعالیت
1 عضو کمیته ی اجرایی اولین همایش سراسری دانشجویان مدیریت ایران – دانشگاه گیلان اردیبهشت 1501
5 سردبیر و عضو هیات تحریریه نشریه تخصصی مدبردانشگاه گیلان ایران – دانشگاه گیلان 1501
5 عضو کمیته علمی ستاد پژوهش و فناوری شهرستان ساوجبلاغ ایران – فرمانداری ساوجبلاغ 1501
0 عضو هیئت اجرایی همایش نقش مدیریت استراتژیک و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در اقتصاد مقاومتی ایران- دانشگاه پیام نور استان البرز دیماه 1542
2 عضو کمیته ی داوری هشتمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری ایران- جهاد دانشگاهی کرمان
www.emaconf.ir/8science
اسفند 1542
6 عضو کمیته ی راهبردی و علمی نخستین همایش ملی پژوهش های نوین میان رشته ای و کاربردی در علوم انسانی ایران- پردیس بین المللی دانشگاه شیراز
www.Confe.ir
اردیبهشت 1546
1 عضو کمیته ی علمی و داوری چهارمین کنگره بین المللی پژوهش های نوین در مطالعات مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران- دانشگاه شیراز
www.4maconf.ikharazmi.com
اردیبهشت 1546
0 عضو کمیته ی داوری چهارمین کنفرانس جهانی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم انسانی ایران- پردیس بین المللی دانشگاه شیراز
www.int4hum.com
اردیبهشت 1546
4 عضو کمیته ی داوری ششمین همایش سالانه مدیریت و برندسازی ایران- شرکت مهندسی ماه دانش عطران
www.mobrand.ir
اردیبهشت 1546
11 عضو هیات تحریریه مجلات و کمیته ی داوری کنفرانس های آکادمی علوم و تکنولوژی ایران ایران – آکادمی علوم و تکنولوژی ایران اردیبهشت 1546
11 عضو کمیته ی داوری چهارمین همایش مدیریت و حسابداری ایران ایران- مرکز تحقیقات و آموزش همدان
www.12.iseconf.ir
خرداد 1546
15 عضو کمیته ی علمی دومین کنگره ی سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی ایران- موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
www.hconf.ikharazmi.com
خرداد 1546
15 عضو کمیته ی داوری اولین کنگره بین المللی پژوهش های تخصصی در علوم ،مهندسی و فناوری های دانشگاهی - صنعتی ایران- موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی شیراز
www.seconf.ikharazmi.com
خرداد 1546
10 عضو کمیته ی داوری دومین کنفرانس سالانه ی پارادایم های نوین مدیریت
مدیریت بر مبنای هوشمندی-هوش تجاری و سازمانی
ایران- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
www.management2017.ir
تیرماه 1546
12 عضو کمیته ی داوری دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ایران- دانشگاه شهید بهشتی
www.ManageConfe.ir
تیرماه 1546
16 عضو کمیته ی داوری کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی ایران- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون
تیرماه 1546 www.kauhem.com
2
11 عضو کمیته ی داوری دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی،حقوق و مدیریت ایران- دانشگاه جامع علمی-کاربردی
تیرماه 1546 www.ncpb2.ir
10 عضو کمیته ی داوری کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد ، توانمندی صنعت جهانگردی در توسعه ایران- موسسه آموزش عالی شاندیز
شهریورماه 1546 www.icmet.ir
14 عضو کمیته ی داوری کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تأکید بر اقتصاد مقاومتی ایران- دانشگاه خوارزمی)تهران(
شهریورماه 1546 www.aconf.ir
6. مقالات ارائه شده:
ردیف
عنوان مقاله نویسندگان مکان ارائه زمان
1 استراتژیهای ورود به بازارهای جهانی عباس فلاح نژاد- محمدعلی کشاورز سمینار سراسری دانشجویان مدیریت
دانشگاه گیلان 1501
5
"Assessing relationship between customer satisfaction, service quality and
عباس فلاح نژاد-دکتر کریم حمدی service value on customer behavioral intentions in Haida restaurants" مجله مدیریت بازاریابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1501
5 نقش بازاریابی رابطه مند در بازاریابی صنعتی عباس فلاح نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 1501
0 مدیریت رفتار سیاسی در سیره ی عملی حضرت علی)ع( از منظر نهج البلاغه عباس فلاح نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 1540
عباس فلاح نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 1540 The effect of knowledge of the country of origin in international marketing 2
6 مدیریت ارتباط با مشتریان در بازارهای صنعتی عباس فلاح نژاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 1540
1 بررسی عوامل موثر بر حفظ جایگاه رقابتی بر اساس مدل مضاعف ثانویه )پورتر(، مطالعه موردی در بانک
پارسیان-شعب استان البرز عباس فلاح نژاد-کتایون ملکان در حال داوری
مجله علمی-پژوهشی بهبود مدیریت 1542