گریگوری پرلمن


به اين مرد نگاه كنيد. چه مى بينيد؟ يك آدم بيسواد؟ يك فرد تحصيل نكرده اى كه در خيابانها مى خوابد؟ يا بزرگترين رياضيدان جهان؟
✅ گريگورى پرلمن بزرگترين رياضيدان جهان  همچنان دريافت جايزه يك ميليون دلارى براى حل مسايل پيچيده رياضى را رد مى كند. وى متولد سنت پيترزبورگ است. از يك خانواده يهودى. باقى خانواده اش در اسراييل هستند اما به اسراييل نمى رود. و بهترين موسسات اسراييل مدام وى را دعوت مى كنند. با هيچ روزنامه يا  رسانه اى مصاحبه نمى كند! دعوت به  تدريس در بهترين دانشگاه هاى جهان را رد مى كند و همچنان معلم مدرسه است و هر روز از مادرش مراقبت مى كند.  در خود روسيه هم در بهترين موسسات و دانشگاه ها دعوتش مى كنند اما نمى رود!

از نوجوانى در تمام مسابقات المپياد شوروى -كه مشهور به داشتن سوالات  بسيار سخت است - هميشه نفر اول مى شد.  در روسيه دكترا گرفت و فقط براى دو سال تحصيل بيشتر به آمريكا رفت و بعد از آن  مشغول به كار در جهان خودش شد. هر چند وقت مقاله اى منتشر مى كند و مرزهاى علم را يك قدم جلو مى كشد!  جان بال فيلسوف بريتانيايى و رييس انجمن رياضى جهان شخصا به سنت پيترزبورگ رفت و ده ساعت با گريگورى صحبت كرد تا وى را قانع كند جوايز مهم جهانى را بپذيرد ولى گريگورى اهميتى نداد!  جايزه يك ميليون دلارى ديگرى را قبول نكرد و گفت : بايد مشتركا به يك رياضيدان ديگر مى داديد! تواضع، فروتنى، علم دوستى و شخصيت اش در دوران مادى ما بى همتاست.  وقتى مساله رياضى پيچيده پوينتكر كونجكشن  را كه صد سال مغزهاى جهان و كامپيوترهاى جهان از حل آن عاجز بودند حل كرد، بيشتر مخفى شد! كمتر ظاهر شد!  دعوت كاخ سفيد، كاخ اليزه، شماره ده داونينگ استريت و كاخ كرملين  را اصلا جواب نداد. بعد دعوت نامه ها را در سطل زباله پيدا كردند! جمله معروقش این است
 "من هرچی رو که میخوام دارم، نمیخوام مثل حیوانات باغ وحش به تماشا گذاشته بشم