سیزده بدر


دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم سیزده بدر ، روز آشتی با طبیعت را تبریک و تهنیت عرض می نماید.تندرست و شاد باشید.