سایت اطلاع رسانی دارکوب


سایت اطلاع رسانی رویدادهای ایران و جهان ، دارکوب به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم پیوست.