بازتاب اولین کنفرانس بین المللی نقد و واکی مدیریت در هزاره سوم در خبرگزاری ایرنا


به گزارش ایرنا، صاحبنظران رشته بازاریابی و گرایش های مرتبط در این کنفرانس به تبیین، نقد و بررسی نظریه ضد بازاریابی با حضور خالق این ایده پرداختند.
اسرافیل شیرازی نظریه پرداز ایده ضد بازاریابی، هدف از برگزاری این کنفرانس را ارائه دیدگاههای جدید در حوزه های مختلف علوم انسانی و برای رفع مشکلات موجود عنوان کرد.
وی گفت: بازاریابی، شناخت نیاز و خواست مصرف کننده برای کسب سود شرکت است بنابراین بازاریابی ضمیمه کالا شده و در این مسیر الگوهای اساسی و کهن جامعه را ازبین می برد.
وی با یادآوری وجود هفت میلیارد گوشی تلفن هوشمند در جهان گفت: رقابت زمانی در بازار اتفاق می افتد که با عرضه کالا مواجه شویم اما بازاریابها با برهم زدن تعادل بازار قیمت ها را می شکنند.
وی افزود: بازاریابی به منظور خلق کیفیت صورت نمی گیرد بلکه رسالتش برای زندگی بهتر و منافع همگانی عنوان می شود اما هیچگاه هیچکدام از آنها محقق نمی شود و حاصل کار آن شکاف طبقاتی در جامعه است .
ادامه در : http://www.rqlink.ir/E