مجموعه آسمان شهر

مجموعه آسمان شهر

مجموعه کافی شاپ و رستوران آسمان شهر آبادگران پذیرایی مدعوین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم را عهده دار شد.

دسته بندی:
نشست های نقد
کلمات کلیدی :
کافی شاپ و مجموعه رستوران های آسمان شهر
کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت